AI en duurzaam ondernemen

Ga terug

Hoe kan Artificial Intelligence (AI) jouw organisatie helpen bij duurzaam ondernemen. Een vergelijk tussen Amazon, Microsoft en Google. We hebben inmiddels de voordelen besproken van het gebruik van Artificial Intelligence. Zo kun je kosten besparen door efficiënter te werken en de bedrijfsprocessen beter in te richten. In dit artikel duiken we verder in de rol van Artificial Intelligence bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij geven we antwoord op vragen als: Op welke manier heeft AI invloed op duurzaam ondernemen? Hoe kunnen we leren van de best practices die er al zijn op dit gebied?

Daarnaast kan het veel tijd schelen, doordat een AI-gestuurd proces nu eenmaal over het algemeen sneller verloopt dan wij als mensen zouden kunnen presteren. Dit geldt natuurlijk niet voor ieder proces, voor sommige handelingen is een menselijk oog en brein nog altijd noodzakelijk 

In dit artikel duiken we verder in de rol van Artificial Intelligence bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij geven we antwoord op vragen als: Op welke manier heeft AI invloed op duurzaam ondernemen? Hoe kunnen we leren van de best practices die er al zijn op dit gebied?

Daarbij zetten we, zoals gebruikelijk, weer de grote drie aanbieders tegenover elkaar. Amazon, Microsoft en Google zullen daarbij tegen het licht gehouden worden. 

AI en duurzaam ondernemen: wat is er mogelijk?

We zetten hieronder kort de verschillende initiatieve uiteend die de aanbieders van cloudoplossingen hebben aangekondigd en opgenomen in hun doelstellingen.

Zero net carbon

De mogelijkheden tot kosten- en tijdbesparing zijn wat ons betreft evident. Maar op welke manier kan AI bijdragen aan de doelen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen? Veel grote bedrijven hebben hun plannen op tafel gelegd richting zero net carbon. Dat wil zeggen dat de bedrijfsvoering geen negatieve impact meer mag hebben op het milieu en dat de hoeveelheid uitstoot en schadelijke gassen moet worden gecompenseerd door het verwijderen van evenveel van deze gassen. Zodat, netto, de uitstoot zero is. Het gebruik van AI kan bijdragen aan dit doel door het terugbrengen van afval en uitstoot. AI kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de processen in productie, landbouw en energie te optimaliseren.

Daarnaast kan AI worden ingezet om vervuiling terug te dringen. Daarbij kun je denken aan schonere brandstof, efficiëntere motoren en minder uitstoot. Er wordt onder andere gewerkt aan een manier om koolstofuitstoot op te slaan om later te kunnen neutraliseren. 

Bescherming van natuurlijke grondstoffen

Aan de andere kant kan AI worden ingezet om de beschikbare natuurlijke grondstroffen te beschermen en te monitoren. Hierbij valt te denken aan het bijhouden van de ontbossing, het waterpeil, wind- en zonkracht etc. AI wordt tegenwoordig al ingezet om natuurrampen te voorkomen, maar deze techniek kan nog verder worden uitgewerkt, zodat onze natuurlijke brandstofbronnen beschermd blijven.

Het optimaliseren van bedrijfsprocessen ten aanzien van recycling en hernieuwbare energie heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Wanneer er nog meer (denk)kracht gaat naar het ontwikkelen van deze technieken, dan kan er echt worden toegewerkt naar 100% hernieuwbare en gerecyclede energie. 

Het gevolg van al deze toepassingen is het terugdringen van de milieuschade en het afremmen van klimaatverandering. Op het moment dat deze technieken steeds beter worden en goedkoper, dan wordt dit aantrekkelijk voor steeds meer bedrijven. 

Nu zijn het vooral de grote bedrijven die zich hiermee bezig houden, al dan niet als onderdeel van het presenteren van een goed imago. Voor de meeste bedrijven is 100% hernieuwbare energie en het terugdringen van de carbon footprint gewoonweg nog te duur. Hoe meer tijd, aandacht en geld gaat naar de ontwikkeling hiervan, hoe eerder dit beschikbaar en betaalbaar wordt voor een groter deel van het bedrijfsleven. 

Welke AI-toepassingen kunnen helpen bij duurzaam ondernemen?

Als we kijken naar de toepassingen van Amazon, Microsoft en Google, dan kunnen de volgende AI-toepassingen onderscheiden worden. 

Amazon

Amazon maakt gebruik van ‘Cold Storage’. Dat is data die niet vaak wordt gebruikt, waardoor deze in de ijskast geplaatst kan worden. Deze wordt op opslagcapaciteit geplaatst die niet stand-by staat en dus ook significant minder stroom verbruikt. Door slim gebruik te maken van machine learning ontwikkelen de systemen van Amazon zich steeds beter. Zo wordt gedupliceerde data voorkomen of samengevoegd, zodat er minder druk op de servers komt te staan. Dit zorgt dan weer voor een verlaagd energiegebruik.

Microsoft

Microsoft gebruikt ‘Predictive Cooling’. Daarmee voorspelt AI wanneer er koeling nodig is en de systemen worden daar op voorbereid. Buiten deze periodes wordt er minder koeling gebruikt, zodat er geen onnodige energie wordt gebruikt. Daarnaast worden niet gebruikte systemen automatisch afgesloten. Dit lijkt erg op de ‘Cold Storage’-techniek van Amazon. Tot slot stelt AI Microsoft in staat om hun datacenters efficiënter te gebruiken. Zo kunnen er meer processen per unit gebruikt worden, wat weer zorgt voor minder energiegebruik. 

Beide platformen gebruiken min of meer dezelfde technieken. Niet persé innovatief, maar wel erg nuttig in het terugdringen van de energieconsumptie. Hoe zit het dan met Google? Doen zij het radicaal anders of volgen ze de gebaande wegen?

Google

Over het algemeen gebruikt Google voornamelijk dezelfde technieken en toepassingen. Wel opvallend is dat Google haar kantoren heeft op plekken waar hernieuwbare energie beschikbaar is. Zij zorgen er dus voor dat die voorwaarde belangrijker is dan locatie. 

In tien jaar is daardoor de energiebesteding van Google gehalveerd. Het doel van de IT-gigant is om, in 2030, volledig klimaatneutraal te zijn. 

As a result of these efforts, Google has been able to reduce the energy consumption of its data centers by 50% since 2010. Google is committed to continuing to reduce the environmental impact of its data centers, and it is using AI to help achieve this goal.

Dus wie wint de categorie: AI en duurzaam ondernemen?

We kunnen stellen dat alle platformen nagenoeg gelijk aan elkaar zijn als het gaat om de keuze voor AI-toepassingen om verantwoord te ondernemen. De meeste initiatieven zijn gericht op het terugdringen van de energieconsumptie. We zien nog weinig terug over de daadwerkelijke verbetering van het milieu, maar in ieder geval wordt het er niet slechter op. Waar zit dan het verschil?

Amazon focust zich voornamelijk op het verbeteren van de processen voor transport, voorraadbeheer, afvalvermindering en andere IT-gestuurde processen. Als jouw organisatie zich bezig houdt met deze vraagstukken, dan is Amazon een uitstekende keuze. 

Microsoft heeft hun focus op de verduurzaming van de gehele bedrijfsvoering. Dat zorgt aan de ene kant voor een uitgebreid en flexibel platform, maar aan de andere kant zijn de afzonderlijke onderdelen niet altijd ver doorontwikkeld. Dat is het nadeel van een brede focus. Wil je op uiteenlopende gebieden verduurzamen, zonder dat je daarbij direct de diepte in hoeft te gaan? Kies dan voor Microsoft.

Tot slot Google. De ontwikkeling bij Google gaat razendsnel. Niet alleen op het gebied van de hardware en software, maar ook op AI. Onlangs lanceerde Google al Bard, een concurrent voor Chat GPT. Wat betreft duurzaam ondernemen heeft Google een duidelijk focus op het efficiënter maken van hun datacenters. Met name het terugdringen van de energieconsumptie lijkt hun voornaamste doel. 

Wij durven hier dan ook geen winnaar uit te spreken. Dat klinkt politiek, maar in dit geval is het echt van belang wat het doel van jouw organisatie is. Voor elke focus is er een geschikte aanbieder en de één is niet significant beter dan de ander op dit gebied. 

Bronnen: 

Deel dit artikel!