Een blik op databasebeheer en duurzaamheid

Ga terug

In dit artikel leggen we de focus op databasebeheer en duurzaamheid. Hoe passen deze thema’s bij elkaar? In eerdere artikelen kon je al lezen hoe je geld en kosten kunt besparen door databases in de cloud te beheren. De tijd van massaal lokaal gegevensbeheer is voorbij. Door de globalisering is de wens om snel en overal over gegevens te beschikken alleen nog maar gegroeid. 

Zoals je van ons gewend bent zetten we Google, Microsoft en Amazon tegenover elkaar. Hoe dragen zij bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid op dit thema? 

Hoe draagt databasebeheer bij aan duurzaamheid?

Zoals besproken is, is de tijd van massale lokale dataopslag en gegevensbeheer voorbij. Dat betekent ook dat de fysieke serverparken niet meer nodig zijn. In ons artikel over dataopslag en kostenbeheer zagen we al dat dit zorgt voor een flinke daling in de energiekosten en schadelijke uitstoot. In verlengde hiervan hoeven de dataservers ook niet meer fysiek te worden geïnstalleerd, dit scheelt transport, brandstof en mankracht. 

Bovendien kan er op grote schaal aan hernieuwbare energie worden gedacht, door de centralisering van database-management. Deze oplossing is vaak voor de individuele organisatie te duur, maar door dit bij een cloudaanbieder neer te leggen, kan deze door de schaalgrootte veel goedkoper opereren. 

Een voorbeeld van databasebeheer in de cloud en duurzaamheid komt van een productiebedrijf dat door middel van cloud based oplossingen zijn transportkosten bij kan houden. Op deze manier houden ze de schadelijke uitstoot in het gareel en kunnen zij maatregelen treffen om deze terug te dringen. Om nog maar niet te spreken van een hogere efficiëntie, in alle sectoren.

Welke overeenkomsten zijn er in databasebeheer en duurzaamheid bij cloudaanbieders? 

Vooropgesteld dat Microsoft, Amazon en Google duurzaamheid allen hoog in het vaandel hebben staan. In onze eerdere artikelen over duurzaamheid konden we al zien hoe bestandsopslag en het gebruik van AI hieraan bijdraagt. 

De overeenkomsten tussen deze aanbieders zijn legio. Allemaal maken ze gebruik van hernieuwbare energie om hun datacenters van stroom te voorzien. Het doel voor 2025 is om 100% van dit type energie gebruik te maken. Op dit moment is Amazon daar als enige echt dicht bij in de buurt, in sommige regio’s. Het hangt ook sterk af van de locatie hoe ver de ontwikkelingen hierin zijn. Google en Microsoft hebben hun pijlen gericht op 2025. 

Niet alleen in hun eigen bedrijfsvoering maken deze organisaties gebruik van hernieuwbare energie en andere duurzaamheidsinitiatieven. Ook voor hun klanten stellen zij dezelfde tools beschikbaar om hun uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.  

Welke toepassingen kun je gebruiken voor databasebeheer en duurzaamheid?

Google

Google is net als de andere twee IT-giganten gebonden aan hun aandacht voor het milieu. Hun doel is om volledig over te stappen naar nieuwe vormen van energie, zoals wind- en zonne-energie. In een aantal regio’s hebben ze dit al voor elkaar gekregen, maar zoals gezegd is locatie erg belangrijk. 

In ieder geval heeft Google de doelstelling opgesteld om in 2030 carbon neutraal te zijn. Dit betekent zoveel als de uitstoot is in balans met initiatieven om uitstoot te verminderen. Door middel van zogeheten REC’s, Renewable Energy Credits, krijgen zij het certificaat dat hun energie-consumptie voortkomt uit hernieuwbare energie. Op het waterfront heeft Google de ambitie uitgesproken om in 2030 meer water op te leveren dan te gebruiken. Dit zien we bij veel van de cloudaanbieders terug, omdat deze initiatieven makkelijker te ontwikkelen zijn, onafhankelijk van locatie. 

Voor hun klanten stelt Google de Cloud Carbon Footprint Tool beschikbaar om zicht te houden op de impact op het milieu. Daarnaast is er de Cloud Sustainability Scanner, die eerlijk gezegd meer van hetzelfde doet. 

Amazon

Amazon gebruikt haar systemen onder andere voor het bijhouden van de schadelijke uitstoot van broeikaseffecten door hun AWS Green IT-toepassing. Daarnaast kun je AWS Compute Optimizer gebruiken om jouw databases zo efficiënt mogelijk te laten draaien, zodat het energiegebruik wordt teruggedrongen.

Een ander belangrijk thema voor Amazon is waterschaarste. Duurzaamheidsleider voor Amazon is Karen Hurst. Zij zet zich met name in om deze schaarste terug te dringen in derde wereldlanden door initiatieven te ontwikkelen waarbij vrouwen in ontwikkelingslanden zich kunnen inzetten voor de ontwikkeling van water. Deze initatiteiven hebben in 2022 maar liefst 2.4 biljoen liter water opgeleverd. Binnen hun eigen bedrijfsvoering heeft Amazon het watergebruik teruggedrongen met 7%. 

Microsoft

Microsoft Azure gebruikt de Azure Sustainability Toolkit om de druk op het milieu bij te houden. Daarnaast kun je Azure Carbon Emissions Calculator gebruiken om een nog diepere analyse te krijgen van de uitstoot van jouw organisatie.  Naast het terugdringen van de uitstoot van schadelijke gassen, zet Microsoft zich ook in om de afvalproductie terug te dringen. Tot slot is de missie van Bill Gates om de waterproductie te verminderen. De oprichter van Microsoft staat bekend als groot filantropist, zeker op het gebied van milieu en gezondheid. 

Dus wie wint deze strijd op databasebeheer en duurzaamheid?

Zoals je wellicht al verwachtte zijn er weinig verschillen tussen de aanbieders. Duurzaamheid is een ‘hot topic’ en deze bedrijven grijpen dan ook elke kans aan om een PR-praatje te houden over hun duurzaamheidsinitiatieven. Het feit is dat deze organisaties ook een stuk meer oog hebben voor hun impact op het milieu dan veel andere bedrijven. 

Als we dan toch een winnaar aan moeten wijzen dan gaan we voor Microsoft. Zij hebben de ambitie uitgesproken om voor 2030 een negatieve uitstoot balans te realiseren. Dat wil zeggen dat ze meer schadelijke uitstoot teniet doen, dan in de atmosfeer brengen. 

Bij Google is de wens een neutrale balans te realiseren, overal ter wereld, vóór 2030. Wij vinden dit niet echt een ambitieus doel. Tot slot Amazon. Zij hebben zich als doel gesteld om carbon neutraal te opereren in 2040. Tien jaar later dan de concurrentie en ‘slechts’ een neutrale doelstelling vinden we te mager.  

Als duurzaam ondernemen voor jou een belangrijk onderwerp is en je wil op basis daarvan kiezen voor een cloudaanbieder, dan kun je wat ons betreft het beste voor Microsoft gaan. Zij bieden een mooie combinatie van een goed platform en oog voor het milieu. 

Bronnen:

Deel dit artikel!