De geschiedenis van cloud computing

Ga terug

De geschiedenis van cloud computing

Tegenwoordig staat technologie aan de basis van bijna alles wat we op dagelijkse basis gebruiken. Met name de laatste dertig jaar heeft (informatie)technologie een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Daarbij hebben we een ontwikkeling gezien van diskettes, naar zip-drives en van cd’s/dvd’s naar USB-opslagschijven en verder. De laatste tien jaar heeft niet-fysieke opslag de plaats ingenomen van draagbare en lokale opslag. De cloud-based dataopslag wordt steeds verder ontwikkeld en uitgebreid, omdat de maatschappelijke voordelen en efficiëntie ongeëvenaard zijn.

De toepassingen die worden gebruikt worden steeds complexer en beperken zich niet langer tot één fysieke locatie. Hoewel millennials denken dat cloudoplossingen tot hun generatie behoren, kunnen we de eerste niet-lokale gegevensverwerking terug leiden tot het begin van de jaren ‘50. Dit artikel richt zich op de geschiedenis van cloud computing en niet-lokale opslag en dataverwerking.

Hoe oud is cloud computing?

In eerste instantie was cloud computing bedoeld voor de militaire sector. In 1950 werd het eerste militaire mainframe ontwikkeld om computers via een intern matrix aan elkaar te verbinden. Deze techniek bleek zo succesvol dat het snel zijn weg vond naar de wetenschappelijke gemeenschap. Het gebruik van computers was destijds erg duur, maar het werd snel duidelijk dat het noodzakelijk was dat meerdere mensen toegang kregen tot deze technologie.

De term “cloud computing” werd in 1966 bedacht in een intern document van computerfabrikant Compaq. Dat trok de aandacht van het Pentagon, de Amerikaanse divisie voor defensie. De eerste directeur van de ARPA-divisie, J.C.R. Licklider, besprak het concept voor cloud computing als eerste. Deze manier van informatieverwerking zette de eerste stappen in de richting van gedeelde informatieverwerking. Al in 1969 werd de basis gelegd voor wat wij tegenwoordig ‘het internet’ noemen. Bob Taylor en Larry Roberts ontwikkelden het Advanced Research Projects Agency Networks op basis van het idee van cloud computing.

De term “cloud” richtte zich destijds vooral op het concept van gedistribueerd computergebruik. In de daarop volgende twee decennia werkten grote computergiganten, zoals IBM, aan de ontwikkeling van Virtual Machines (VM’s). Deze machines waren dus geen fysieke machines, maar draaiden op een virtuele server. Dit zette de deur open voor het ontwikkelen van Virtual Private Networks (VPN’s) . Deze manier van het beschikbaar stellen van computergebruik werd zelfs de basis voor het General Magic-project van Apple, in de jaren ‘90.

De volgende stap in cloud computing: Software as a Service (SaaS)

De volgende stap in de ontwikkeling van cloud computing was de opkomst van Software as a Service (SaaS). Deze manier van werken zorgde voor een enorme toename in schaalbaarheid van gebruikers. Niet langer was het nodig om fysiek het programma op het werkstation van de gebruiker te installeren. Het aantal aangesloten PC’s, op het internet, was inmiddels gigantisch gegroeid toen de technologie betaalbaarder werd voor een breder publiek. In 1999 was het Salesforce dat als eerste bedrijf applicaties via het internet aanbood. Dit was de lancering van Software as a Service bij het grote publiek.

In het begin van deze eeuw drong deze techniek door tot de media-industrie. Het aanbod van muziek, video en andere online media werd online gehost en geleverd. Dit betekende dat er toegenomen behoefte was aan UX-design. Immers, het gebruiksgemak van de toepassing bepaalde in grote mate het succes van de technologie.

Welke aanbieders bieden cloud computing aan?

Gedurende onze geschiedenis zijn er bij grote ontwikkelingen altijd meerdere spelers geweest die elkaar uitdagen om te blijven ontwikkelingen. In het veld van cloud computing waren dit Google en Microsoft. In de jaren ‘90 ontstond er een ware wapenwedloop tusssen deze twee computergiganten om meer marktaandeel in de virtuele computertechnologie te vergaren.

Deze nieuwe technologie betekende ook dat er een andere type computerbeveiliging moest komen. Zo ontstond cyberbeveiliging. Met name toen de gezondheidszorg en het bankwezen werden toegevoegd aan cloud computing werd de vraag om beveiliging luider. Persoonlijke en financiële gegevens dienden immers goed beveiligd te worden en, doordat alles in de cloud was opgeslagen, kon potentieel iedere internetcrimineel daar misbruik van maken.

Naast SaaS kwam er nog een derde ontwikkeling bij: Infrastructure as a Service (IaaS). Door het toegenomen aantal gebruikers waren ook meer (virtuele) servers, netwerkapparatuur en andere infrastructuur nodig. Door de gebruiker alleen te laten betalen voor het daadwerkelijke gebruik, nam deze industrie direct een enorme vlucht. Het was immers makkelijk schaalbaar op het moment dat het aantal gebruikers verder groeide.

Deze ontwikkelingen zorgden voor een enorme verschuiving in de maatschappij. De toegang tot informatie werd steeds makkelijker. Geen informatie-barrières meer en mogelijkheden tot het vergaren van rijkdom, uitingen van creativiteit en innovatie waren niet langer afhankelijk van tijd en plaats. Plotseling leek alles mogelijk en de ontwikkeling van deze sector voltrok zich in een versneld tempo. De tech startups schoten uit de grond en iedereen wilde een graantje meepikken van deze zich snel ontwikkelende technologie.

Amazon Web Services Compute Cloud (EC2) was op 25 augustus 2006 de eerste aanbieder waar mensen hun eigen virtuele computers konden huren. Tot dan toe was dit alleen weggelegd voor (grote) bedrijven, die hun SaaS-oplossingen aan de eindgebruiker beschikbaar stelden. Vanaf dit moment konden gebruikers dus hun eigen toepassingen beschikbaar stellen in de door hun gehuurde virtuele computers.

Niet lang daarna volgde Google met het uitrollen van Google Docs Services. Een klein jaar later was er een kleine startup, genaamd Netflix, die de wereld schokte met zijn videostreaming website. Tot slot volgende IBM, Apple en Oracle vrij snel daarna met SmartCloud, iCloud en Oracle Cloud.

Wat zijn public en private clouds?

In de basis zijn er twee verschillende typen clouds: public en private clouds. Maar wat is het verschil? Het grootste verschil zit in de beveiliging van gevoelige informatie. Public clouds zijn ontwikkeld om computerdiensten beschikbaar te stellen die door derden worden aangeboden via het openbare internet. Op die manier zijn ze beschikbaar voor iedereen die ze wil gebruiken of kopen. Hierbij kun je denken aan streaming services, zoals Netflix of Spotify.

Private clouds zijn ontworpen voor meer beknopte behoeften, zoals wanneer gevoelige gegevens moeten worden opgeslagen en gedeeld. Private clouds zijn eigenlijk datacenters binnen een gecontroleerd en beveiligd systeem. Je kunt hierbij denken aan een patiëntendossier in een ziekenhuis.

Hoe werken Hybrid Clouds en Multiclouds?

De ontwikkeling van cloud computing is heel snel gegaan, maar veel bedrijven werken vaak nog met verouderde systemen. Het migreren van deze data naar de cloud is een tijdrovend proces en vaak (nog) niet geheel mogelijk. Het bedrijf Scality zag dit probleem als eerste en voorspelde een verschuiving naar een meer hybride cloudmodel. Deze manier van cloudopslag biedt de mogelijkheid om bestaande systemen te koppelen aan cloudoplossingen. Dit zou, in theorie, een naadloze overgang van informatie tussen bestaande systemen en cloudopslag moeten faciliteren. Het gebruik van multiclouds biedt de mogelijkheid om meerdere cloudtoepassingen aan elkaar te koppelen.

Scality biedt met hun toepassing, RING8, de vrijheid tussen opslag in de traditionele bedrijfssystemen én de cloud oplossingen vanuit één gebruikersinterface. Volgens Forrester Research, een vooraanstaand internationaal onderzoeksbureau, wordt hybrid cloud technologie dé standaard in cloud computing.

Hoe ziet de toekomst eruit voor cloud computing?

De toepassing van cloud computing heeft meer effect dan alleen het verbeteren van bedrijfsprocessen en schaalbaarheid. Directe toegang tot informatie kan levens redden, bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Daarnaast biedt cloud computing de mogelijkheid om op afstand te werken en de milieuvervuiling terug te dringen. Het is niet langer nodig om op dezelfde fysieke locatie aanwezig te zijn. Daardoor neemt het woon-werkverkeer af en kunnen we de uitstoot van schadelijke gassen beperken.

De toekomst van cloud computing ziet er rooskleurig uit. De technologie zal zich steeds verder ontwikkelen op de korte- en langetermijn. Als de recente pandemie ons iets heeft geleerd is dat we afhankelijk zijn van technologie om ons door de meest uitdagende periodes te helpen. Zonder cloudcomputing was dit onmogelijk geweest en was de wereld nog meer tot stilstand gekomen. De positie van cloud computing is onomstreden en zal de komende jaren vermoedelijk alleen nog maar belangrijker worden.

Bron: Solved

Deel dit artikel!