Dataopslag in de cloud en duurzaam ondernemen

Ga terug

Dataopslag in de cloud en duurzaam ondernemen  op de platformen van Amazon, Microsoft en Google. In het eerste artikel over kostenbesparingen door het gebruik van dataopslag in de cloud.   In dit artikel gaan we verder naar een ander belangrijk thema, namelijk duurzaamheid. Het wordt steeds belangrijker om, naast kosteneffectief en tijdsefficiënt, ook duurzaam te ondernemen. 

Dataopslag in de cloud en duurzaam ondernemen?

Voor Amazon Web Services is S3 de opslag toepassing. De tegenhanger van AWS’s S3 is Blob Storage van Microsoft. In het vorige artikel hebben we kunnen lezen dat AWS’s S3 geroemd om de kosteneffectiviteit van het platform en staat Microsoft Azure bekend om de hoge mate van aanpasbaarheid en de integratie-mogelijkheden. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema in de samenleving. Zowel op bedrijfs- als persoonlijk niveau. Welke aanbieder scoort hierop het hoogst en welke verschillen zitten er tussen deze aanbieders op dit gebied?

Hoe kun je dataopslag en duurzaam ondernemen combineren?

De grootste aanbieders van cloud oplossingen hebben ook de grootste mogelijkheden om een positief effect op duurzaamheid te genereren. Hoe passen deze organisaties dit in de praktijk toe? Om te beginnen met AWS. Zij maken voor al hun toepassingen zoveel gebruik van hernieuwbare duurzame energie. Het doel om in 2025 volledig duurzame energie te gebruiken is daarmee haalbaar volgens AWS. Daarnaast wil Amazon, en dus AWS, in 2040 zero carbon zijn. Dat wil zeggen dat ze geen negatieve invloed meer uitoefenen op het milieu, in welke vorm dan ook. 

Bij Microsoft zijn ze ook goed op weg. Microsoft heeft aangegeven om uiterlijk in 2025 100% volledig over te zijn op duurzaam energiegebruik. De cloud afdeling van Microsoft, Azure, is sinds 2012 al net zero carbon, wat zoveel betekent als dat het bedrijf evenveel aan carbon reductie doet als dat ze uitstoten. Andere initiatieven zijn, onder andere, het terugdringen van de afvalproductie. Bij Microsoft hebben ze toegezegd om 2.5 miljoen ton plastic afval te recyclen. AWS wil in 2040 volledig af van milieuschadelijk afval en zet daarin de eerste stappen richting afvalreductie en recycling. Hierin ontlopen beide aanbieders elkaar dus niet of nauwelijks

Hoe dragen cloud oplossingen bij aan duurzaamheid?

Er is al veel gezegd over de plannen van deze wereldwijde aanbieders van cloud oplossingen, maar hoe dragen deze oplossingen daadwerkelijk bij aan duurzaamheid en een beter milieu? Als we kijken naar de ontwikkeling van massale dataopslag in de cloud dan kunnen we constateren dat de grote fysieke serverparken grotendeels verleden tijd zijn. Deze serverparken gebruikten ontzettend veel stroom en drukten daarmee nadrukkelijk hun stempel op de dagelijkse energiebelasting. Nu veel bedrijven hun opslag “in de cloud” hebben geregeld zien we een veel meer gecentraliseerde dataopslag. Hierdoor kunnen de aanbieders van deze diensten de juiste maatregelen nemen om het effect op de energiebelasting en daarmee de fossiele brandstoffen te drukken, zoals we zien bij AWS en Microsoft.

Bedrijven hoeven niet meer zelf te investeren in energiebesparende maatregelen op dit gebied.  Doordat deze diensten groot ingekocht worden werkt het kostenbesparend om dit te centraliseren. Veel bedrijven hadden het geld niet om dit zelf te doen. Sinds de centralisering van data opslag is het positieve effect van duurzaamheid op het milieu, in de cloud-industrie, zichtbaar. Bovendien is de technologie inmiddels dusdanig ontwikkeld dat de hardware steeds compacter en energiezuiniger wordt. In dit geval geldt: less is more

Dus wie wint er de categorie: dataopslag en duurzaam ondernemen?

Wie wint dit onderdeel in de onderlinge strijd tussen de cloud giganten? Als we kijken naar de algemene duurzaamheidsplannen van beide cloudaanbieders dan kunnen we constateren dat duurzaamheid bij beide aanbieders een hoge plek op de agenda heeft gekregen. Zowel AWS als Microsoft willen in 2025 volledig duurzame energie gebruiken. Daarnaast hebben Amazon en Microsoft beiden uitgesproken in 2040 100% milieu-neutraal te willen opereren. Dat wil zeggen in alle bedrijfstakken, dus ook in de cloud oplossingen. 

Amazon

Binnen de applicatie van AWS is het mogelijk om direct te zien welke effect een bepaalde keuze heeft op het milieu. AWS is volkomen transparant als het gaat om hun ambities om milieubesparend te werk te gaan. Op deze manier hoopt het haar klanten en partners te inspireren om hetzelfde te doen. 

Microsoft

Microsoft heeft een milieubesparende community binnen hun opslagplatform. Daar kun je aan meedoen om zo met vereende krachten mee te helpen aan het terugdringen van de milieuschade. Volgens Microsoft is het gebruik van Microsoft Azure goed voor het milieu. Dit zou leiden tot 93% minder energie en 98% minder uitstoot van schadelijke gassen. 

Beide partijen zijn erg aan elkaar gewaagd als het gaat om het hart voor het milieu. De ambities zijn duidelijk en er wordt gehandeld naar het terugdringen van de schadelijke effecten op het milieu. 

Google

De echte winnaar van dit onderdeel is echter Google Storage. Zij krijgen meer dan een eervolle vermelding op dit onderdeel. Het platform draait volledig op hernieuwbare duurzame energie en Google investeert sinds jaar en dag in de ontwikkeling van zongedreven energie. 

Als duurzaamheid voor jou het belangrijkste onderdeel is om voor een cloud-provider te kiezen, dan kun je het beste voor Google kiezen. Helaas dient deze toepassing nog een aantal slagen te maken om écht mee te kunnen doen op het gebied van de service. Maar voor wat betreft milieuvriendelijk zijn zij duidelijk de winnaars. Kies je één van de andere besproken aanbieders, dan zit daar weinig verschil in als het gaat om hun duurzaamheidsplannen.

Bronnen: 

 

Deel dit artikel!