AWS zorgt voor opklaring in datastrategie KNMI

Ga terug
Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft met behulp van Amazon Web Services (AWS) een nieuwe datastrategie geïmplementeerd. Het gaat om verschillende technische hulpmiddelen voor data-analyse en de uitwisseling van gegevens. Ook is een speciaal team opgericht en wordt binnen de hele organisatie datagestuurd werken ingevoerd.

AWS heeft als eerste stap het KNMI DataLab-team opgericht. Die groep gebruikt een samenwerkingsplatform waar datawetenschappers, domeinexperts en externe partners, zoals dataleveranciers en platformproviders, data en kennis delen.

Via dat platform kunnen de betrokkenen gezamenlijk data en technologie gebruiken om bijvoorbeeld seismische gebeurtenissen (trillingen in het aardoppervlak) te detecteren en te classificeren. Ook is het mogelijk om gladde wegen of mist te voorspellen op basis van de data op dat platform.

Vertegenwoordigers uit verschillende onderdelen van het weerinstituut en de technologieafdeling van KNMI hebben een commissie opgericht die de strategie bepaalt op het vlak van data-analyse, artificiële intelligentie (ai) en machine learning (ml). AWS heeft naar eigen zeggen gezorgd voor een schaalbare omgeving voor het uitvoeren van big data engineering workloads en het trainen en bouwen van van ml-modellen.

Commissie
De partijen melden dat ze op basis van de nieuwe werkwijze en technologie een eerste minimum viable product (mvp) hebben ontwikkeld. Dat is een product met genoeg functionaliteit om voldoende waarde te hebben om vroeg aansluitende klanten aan te trekken en om een terugkoppeling te krijgen voor de verdere productontwikkeling.

Seismologische gebeurtenissen
De eerste dienst die is ontwikkeld op basis van de nieuwe werkwijze en technologie kan seismologische gebeurtenissen, waaronder aardbevingen, detecteren en classificeren. Het KNMI gebruikt ml-modellen om deze gebeurtenissen te detecteren en te classificeren met behulp van seismogrammen uit tijdreeksen van seismograafstations in het hele land. Voor de gegevensopslag wordt Amazon Aurora ingezet. Dat wordt gebruikt om de detectie-informatie op te slaan. Het gaat om gestructureerde data.

Seismogramgegevens worden opgeslagen in object store Amazon S3. Het KNMI gebruikt AWS Fargate voor Docker-containers die de ml-modelinferenties uitvoeren, somt de aanbieder op.

Bron Computable

Deel dit artikel!